Naše Vozy


Společnost RYKO PLUS spol. s r.o. nabízí širokou nabídku typů vozů vhodných pro přepravu nebezpečných věcí dle Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), přípojek C - Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží (RID) nebo potravinářských produktů.

Cisternové vozy jsou netopené, topené i izolované. V naší nabídce jsou i vozy na přepravu sypkých a hromadných substrátů. Bližší specifikace vozů je přehledně znázorněna u každého typu vozu.

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte ZDE.

Typy vozů

Vozy na přepravu ropných látek

Vozy určené na přepravu nebezpečných látek třídy 3 a 9. Vozy jsou vybaveny nuceným odvodem plynných par.

Více >

Vozy na přepravu olejů a ropných derivátů

Vozy určené na přepravu nebezpečných látek třídy 3, 6.1, 9 s vnitřními nebo vnějšími topnými hady a izolací. Vozy jsou vybaveny nuceným odvodem plynných par.

Více >

Vozy na přepravu kyselin

Vozy určené na přepravu nebezpečných látek třídy 6.1 a 8 s nerezovým nebo pogumovaným kotlem.

Více >

Vozy na přepravu žíravých látek

Vozy určené na přepravu nebezpečných látek třídy 6.1 a 8 s nerezovým nebo pogumovaným kotlem.

Více >

Vozy na přepravu tekuté síry

Speciální cisternový vůz na přepravu nebezpečné látky třídy 4.1, UN 2448 SÍRA, ROZTAVENÁ. Vůz je vybaven prolomeným nerezovým kotlem s vnějšími topnými hady a izolací.

Více >

Vozy na přepravu sypkých a hromadných substrátů

Vozy určené na přepravu sypkých substrátů, jako například písek, uhlí atd.

Více >